Regulamin

Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie poniższego Regulaminu. Prosimy o zachowanie czystości, higieny oraz ciszy na terenie całego obiektu.

Karnety

  1. Karnet jest dokumentem imiennym z wpisaną datą ważności.
  2. Karnet imiennym i nie podlega zamianie.
  3. Karnet niewykorzystany nie podlega przedłużeniu, traci ważność wraz z datą ważności wpisaną na karnecie.
  4. Niewykorzystane zajęcia w okresie obowiązywania karnetu można wykorzystać w następnym okresie pod warunkiem wykupienia nowego karnetu na 8 zajęć .
  5. Osoby, które wykorzystały karnet przed upływem jego ważności, mogą wykupić na dany miesiąc  dodatkowe pojedyncze zajęcia w cenie 20 zł.
  6. Zniżki przysługują studentom do 26 roku życia, stałym klientom, emerytom oraz rencistom wysokości 15%
  7. Okres rozliczenia to 30/31 dni

Stali klienci

1. Status stałego klienta otrzymują osoby po 6 miesiącach regularnego uczestnictwa w zajęciach.
2. Status stałego klienta zachowują wyłącznie osoby bez przerw w praktyce dłuższych w sumie niż miesiąc w ciągu roku.

Zapisy na kursy zamknięte.

1. Na kursy zamknięte obowiązują zapisy.
2. Zapisy dokonywane są telefonicznie, emailem.
3. Płatność za Kurs zamknięty dokonywana jest z góry.
4. Miejsce na kursie jest zarezerwowane w momencie wpłaty zaliczki/zwrotnej kaucji (szczegóły w opisie kursu)
5. Nieobecność na zajęciach Kursu zamkniętego nie podlegają „odrabianiu”.

Zajęcia

1. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
2. Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi.
3. Wszelkie dolegliwości zdrowotne oraz menstruację powinno zgłosić się osobie prowadzącej przed zajęciami.
4. Na zajęcia należy przyjść minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem, po rozpoczęciu zajęć bez zgody prowadzącego nie można wejść na salę ani jej opuścić.
5. Obowiązujący strój: wygodne, niekrępujące ruchów ubranie, jogę ćwiczy się boso.
6. Wszelkie problemy podczas praktyki, jak np. ból, nadmierne napięcie, brak oddechu, należy natychmiast skonsultować z nauczycielem.
7. Zachowanie ciszy: przed oraz w trakcie zajęć nie powinno się rozmawiać na sali, należy wyłączyć telefony komórkowe.
8.  Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
9. Po zajęciach sprzęt oraz wykorzystywane pomoce powinny zostać odłożone na właściwe miejsce.
10. Nauczyciel może bez podania przyczyny nie zgodzić się, aby dana osoba brała udział w jego zajęciach. W takim wypadku przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
11.  Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku.
12.  Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Chęć wcześniejszego wyjścia prosimy zgłaszać prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji.
13.  Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
14. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.